SHOOTING CLUB ATLAS PIEŠŤANY

Športovo strelecký klub (SCA) bol založený v roku 2018 ako občianske združenie. SCA je neziskovým, nezávislým, nepolitickým a dobrovoľným združením občanov.

O nás

Shooting club Atlas

Športovo strelecký klub (SCA) bol založený koncom roka 2018 ako občianske združenie, ktoré bolo registrované Ministerstvom vnútra v zmysle § 6 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. SCA je neziskovým, nezávislým, nepolitickým a dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú, predovšetkým športovú, činnosť.

Športovo strelecký klub

SCA

združuje športových a rekreačných strelcov, usporadúva a zúčastňuje sa športovo-streleckých akcií. Zakladatelia SCA sú členmi Slovenskej asociácie dynamickej streľby (SADS) a zúčastňujú sa na medzinárodných súťažiach podľa pravidiel IPSC. SCA zastrešuje predovšetkým priaznivcov dynamickej športovej streľby z krátkych a dlhých palných zbraní podľa pravidiel IPSC, ale aj lukostrelbu.

Informácie a oznamy

Novinky

Tu nájdete najnovšie informacie a oznamy tykajuce sa nielen nášho klubu

Informácie a oznamy

Novinky

Tu nájdete najnovšie informacie a oznamy tykajuce sa nielen nášho klubu

Pin It on Pinterest