Športovo strelecký klub SCA

združuje športových strelcov, ktorí sa v prevažnej väčšine venujú streľbe podľa medzinárodných pravidiel IPSC (Internacional Practical Shooting Confederation) pod záštitou SADS (Slovenská asociácia dynamickej streľby). V klube sa taktiež združujú aj rekreační strelci a lukostrelci.
Dynamickej streľbe je prispôsobený aj celý areál strelnice.

Členovia klubu môžu na jednotlivých strelniciach strielať z krátkych a dlhých palných zbraní:

P

Mierená streľba

na papierové terče až do vzdialenosti 50m

\

Streľba

na kovové terče

Streľba

na IPSC papierové a kovové terče

Nástrel

16 samostatných boxov

Strelnica – SCA Shooting Center

Strelnica v súčastnosti pozostáva:

Situačný plán strelnice

Strelnica – SCA Shooting Center

SCA Shooting Center je verejná, nekomerčná športová strelnica. Areál sa nachádza v severnej časti mesta Piešťany. Je priamo prístupný z miestnej obslužnej komunikácie (p.č. 12171), ktorá ústi na štátnu cestu II. triedy (Piešťany – Ostrov).

Pin It on Pinterest

Share This