Žiadosť o členstvo v Športovo streleckom klube ATLAS Piešťany

 

Informácie k žiadosti o členstvo:

 

Vyplnenú príhlášku spolu s fotografiami odoslať elektronicky (foto – *.jpg, *.tif, *.bmp), alebo poštou na adresu sídla klubu. O schválení / neschválení Vašej žiadosti Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, kde sa dozviete ďalšie informácie.

Následne bude stanovený termín osobného stretnutia v areáli strelnice, kde budete usmernení o možnostiach využívania strelnice, takiež poučení o zásadách, nutných dodržiavať počas pobytu v streleckom areáli. Po uhradení zápisného a členského poplatku Vám bude vystavený členský preukaz spolu s potvrdením o členstve na príslušný kalendárny rok.

V prípade že uprednosťnujete poslať prihlášku poštou, tu si prosím stiahnite formulár, ktorý vyplnení zašlite na adresu sídla klubu:

 

Panenská 3511/14

921 01 Piešťany

Pin It on Pinterest

Share This